Typ tekstu: Książka
Autor: Szymański Wojciech
Tytuł: Chemia jądrowa. Zarys problematyki przemian jądrowych
Rok: 1996
przykładem jest fakt, że antyneutrina mają swój wektor spinowy skierowany zawsze wzdłuż kierunku ruchu.

1.2.5. Statystyka

Jednym z najważniejszych sposobów klasyfikacji cząstek elementarnych jest oparcie się na pojęciu statystyki. Ten sposób opisu cząstek jest na tyle istotny w chemii jądrowej, że poświęcimy mu odrębne krótkie omówienie.
Dla układu n cząstek elementarnych równanie Schrödingera (1.1-12)

Załóżmy, że mamy dwie identyczne cząstki opisane funkcjami ((...)) których wszystkie argumenty numerujemy odpowiednio 1 i 2. Funkcje te są funkcjami współrzędnych, zmiennej spinowej i czasu: ((...)) Istnieją tylko dwie możliwości przyporządkowania funkcji cząstkom: ((...)) Zgodnie z zasadami rachunku prawdopodobieństwa funkcje dla całego układu, wyrażające jednoczesne
przykładem jest fakt, że antyneutrina mają swój wektor spinowy skierowany zawsze wzdłuż kierunku ruchu.<br><br>&lt;tit&gt;1.2.5. Statystyka&lt;/&gt;<br><br> Jednym z najważniejszych sposobów klasyfikacji cząstek elementarnych jest oparcie się na pojęciu statystyki. Ten sposób opisu cząstek jest na tyle istotny w chemii jądrowej, że poświęcimy mu odrębne krótkie omówienie.<br> Dla układu n cząstek elementarnych równanie Schrödingera (1.1-12) <br> <br> Załóżmy, że mamy dwie identyczne cząstki opisane funkcjami ((...)) których wszystkie argumenty numerujemy odpowiednio 1 i 2. Funkcje te są funkcjami współrzędnych, zmiennej spinowej i czasu: ((...)) Istnieją tylko dwie możliwości przyporządkowania funkcji cząstkom: ((...)) Zgodnie z zasadami rachunku prawdopodobieństwa funkcje dla całego układu, wyrażające jednoczesne
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego