Typ tekstu: Książka
Autor: Przewłocki Stefan
Tytuł: Geodezja dla inżynierii środowiska
Rok wydania: 1998
Rok powstania: 1997
rysunku 2.86 wynika, że minimum tonu występuje w punktach A, B i C. Ponadto wynika z niego, że dla określenia właściwego położenia sytuacyjnego przewodu należy wprowadzić poprawkę λ, zaś dla określenia głębokości - odpowiednio


Jak widać z rys. 2.87 pochylenie terenu nie wpływa na wyznaczenie (sytuacyjne) przebiegu przewodu. Od kąta nachylenia terenu zależy błąd pomiaru głębokości. Wyznaczając głębokość ułożenia przewodu, dwóch jego stron, otrzymamy
1) w punkcie B


2) w punkcie C


Wartości poprawek a i b można obliczyć ze wzorów


Wartość poprawki b w zależności od kąta nachylenia terenu przedstawia tablica 2.6.
Tablica 2.6


Przy pomiarze sytuacyjnym oś
rysunku 2.86 wynika, że minimum tonu występuje w punktach &lt;HI rend="italic"&gt;A&lt;/HI&gt;, &lt;HI rend="italic"&gt;B&lt;/HI&gt; i &lt;HI rend="italic"&gt;C&lt;/HI&gt;. Ponadto wynika z niego, że dla określenia właściwego położenia sytuacyjnego przewodu należy wprowadzić poprawkę &lambda;, zaś dla określenia głębokości - odpowiednio <br>&lt;gap&gt;<br><br>Jak widać z rys. 2.87 pochylenie terenu nie wpływa na wyznaczenie (sytuacyjne) przebiegu przewodu. Od kąta nachylenia terenu zależy błąd pomiaru głębokości. Wyznaczając głębokość ułożenia przewodu, dwóch jego stron, otrzymamy<br>1) w punkcie &lt;HI rend="italic"&gt;B&lt;/HI&gt;<br>&lt;gap&gt;<br><br>2) w punkcie &lt;HI rend="italic"&gt;C&lt;/HI&gt;<br>&lt;gap&gt;<br><br>Wartości poprawek &lt;HI rend="italic"&gt;a&lt;/HI&gt; i &lt;HI rend="italic"&gt;b&lt;/HI&gt; można obliczyć ze wzorów<br>&lt;gap&gt;<br><br>Wartość poprawki &lt;HI rend="italic"&gt;b&lt;/HI&gt; w zależności od kąta nachylenia terenu przedstawia tablica 2.6.<br>Tablica 2.6<br>&lt;gap&gt;<br><br>Przy pomiarze sytuacyjnym oś
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego