Typ tekstu: Książka
Autor: Jania Jacek
Tytuł: Glacjologia
Rok: 1993
całości lub nawet części rezerwuaru następuje nagłe zatrzymanie przepływu. Niektórzy autorzy wiążą to z zaciśnięciem plastycznym nadmiernie dużego tunelu drenażowego rozwiniętego w czasie maksimum przepływu, a inni sądzą, że pod naciskiem nadległego lodu następuje zawalenie tego tunelu, co wydaje się bardzo prawdopodobne.
Rozpoczęcie powodzi zależy od stosunku grubości, szerokości i nachylenia (geometrii) lodowca blokującego odpływ do poziomu i temperatury wody w jeziorze (Clarke, 1982). Zdaniem tego autora temperatura jest czynnikiem szczególnie ważnym. Gdy poziom jeziora lub jego temperatura przekroczą wartość krytyczną, może zatem rozpocząć się szybkie poszerzanie, funkcjonujących już wcześniej, kanałów podlodowcowych. Inną przyczyną jest redukcja miąższości lodowca. W okresie ocieplenia
całości lub nawet części rezerwuaru następuje nagłe zatrzymanie przepływu. Niektórzy autorzy wiążą to z zaciśnięciem plastycznym nadmiernie dużego tunelu drenażowego rozwiniętego w czasie maksimum przepływu, a inni sądzą, że pod naciskiem nadległego lodu następuje zawalenie tego tunelu, co wydaje się bardzo prawdopodobne.<br> Rozpoczęcie powodzi zależy od stosunku grubości, szerokości i nachylenia (geometrii) lodowca blokującego odpływ do poziomu i temperatury wody w jeziorze (Clarke, 1982). Zdaniem tego autora temperatura jest czynnikiem szczególnie ważnym. Gdy poziom jeziora lub jego temperatura przekroczą wartość krytyczną, może zatem rozpocząć się szybkie poszerzanie, funkcjonujących już wcześniej, kanałów podlodowcowych. Inną przyczyną jest redukcja miąższości lodowca. W okresie ocieplenia
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego