Typ tekstu: Książka
Autor: Jania Jacek
Tytuł: Glacjologia
Rok: 1993
ruch strumieni lodowych wywołany ich poślizgiem po podłożu sprawia natomiast, że dolna część profilu jest wysunięta daleko do przodu, a jej nachylenie jest wyraźnie mniejsze. Podobne różnice występują na Grenlandii. Profil podłużny szybkich strumieni lodowych, wypływających z lądolodu jest znacznie mniej nachylony od krawędzi samego lądolodu.
Wielkie masy lodu lądolodów naciskają na podłoże i powodują deformacje skorupy ziemskiej (por. rozdz. 2.5). Z tej przyczyny duża część podłoża obu lądolodów leży poniżej poziomu morza. Średnia wysokość skalnego cokołu kontynentu antarktycznego wynosi ­160 m, a dla Antarktydy Wschodniej jest to +15 m, w przypadku zaś Antarktydy Zachodniej aż ­440 m. Możliwe maksymalne
ruch strumieni lodowych wywołany ich poślizgiem po podłożu sprawia natomiast, że dolna część profilu jest wysunięta daleko do przodu, a jej nachylenie jest wyraźnie mniejsze. Podobne różnice występują na Grenlandii. Profil podłużny szybkich strumieni lodowych, wypływających z lądolodu jest znacznie mniej nachylony od krawędzi samego lądolodu.<br> Wielkie masy lodu lądolodów naciskają na podłoże i powodują deformacje skorupy ziemskiej (por. rozdz. 2.5). Z tej przyczyny duża część podłoża obu lądolodów leży poniżej poziomu morza. Średnia wysokość skalnego cokołu kontynentu antarktycznego wynosi ­160 m, a dla Antarktydy Wschodniej jest to +15 m, w przypadku zaś Antarktydy Zachodniej aż ­440 m. Możliwe maksymalne
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego