Typ tekstu: Książka
Autor: Nowakowski Zdzisław
Tytuł: TAG 3.1 dla opornych
Rok wydania: 1994
Rok powstania: 1995
symbol - menu zniknie z ekranu, program przejdzie w tryb nadpisywania, włączony zostanie wzorzec o nazwie "Specjalny", a czcionką aktywną stanie się MATEMAT.
4. Klawiszami [Strzałka w górę] lub [Strzałka w dół] "rozciągnij" kreślony symbol do wymaganych rozmiarów (duży symbol wcale nie oznacza, że kreślisz duży wzór).
5. W razie potrzeby - naciskając klawisze strzałek przy wciśniętym [Ctrl] przesuń wykreślony symbol na właściwe miejsce.
6. Zakończ kreślenie symbolu naciśnięciem klawisza [Esc].
7. Powtarzaj czynności przedstawione w punktach od 1 do 6 dla wszystkich wchodzących w skład wzoru symboli specjalnych (wzór jest prosty, więc tych symboli nie będzie znowu tak dużo).


W trybie edycji
symbol - menu zniknie z ekranu, program przejdzie w tryb nadpisywania, włączony zostanie wzorzec o nazwie "Specjalny", a czcionką aktywną stanie się MATEMAT.<br>4. Klawiszami [Strzałka w górę] lub [Strzałka w dół] "rozciągnij" kreślony symbol do wymaganych rozmiarów (duży symbol wcale nie oznacza, że kreślisz duży wzór).<br>5. W razie potrzeby - naciskając klawisze strzałek przy wciśniętym [Ctrl] przesuń wykreślony symbol na właściwe miejsce.<br>6. Zakończ kreślenie symbolu naciśnięciem klawisza [Esc].<br>7. Powtarzaj czynności przedstawione w punktach od 1 do 6 dla wszystkich wchodzących w skład wzoru symboli specjalnych (wzór jest prosty, więc tych symboli nie będzie znowu tak dużo).<br><br>&lt;gap reason="sampling"&gt;<br>W trybie edycji
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego