Giedroyciem przeprowadzona przez Józefa Garlińskiego dnia 4 czerwca 1986 r. w siedzibie Kultury)

Garliński: W chwili, gdy prowadzimy naszą rozmowę, mija 40 lat od powstania Instytutu Literackiego. W tym długim okresie osiągnął Pan tak wiele, że trudno jest w krótkich słowach przedstawić walory tego dorobku. Skorzystam z cyfr, które są najwymowniejsze. Wydał Pan 464 numery Kultury - z których pierwszy, pomyślany jako kwartalnik, ukazał się w Rzymie, a od końca 1947 r. Kultura ukazuje się w Paryżu jako miesięcznik - oraz 415 książek, wśród nich 75 tomów Zeszytów Historycznych , które zaczęły ukazywać się w 1962 r. najpierw dwa razy do roku, a od
Giedroyciem przeprowadzona przez Józefa Garlińskiego dnia 4 czerwca 1986 r. w siedzibie Kultury)&lt;/&gt;<br><br> Garliński: W chwili, gdy prowadzimy naszą rozmowę, mija 40 lat od powstania Instytutu Literackiego. W tym długim okresie osiągnął Pan tak wiele, że trudno jest w krótkich słowach przedstawić walory tego dorobku. Skorzystam z cyfr, które są najwymowniejsze. Wydał Pan 464 numery Kultury - z których pierwszy, pomyślany jako kwartalnik, ukazał się w Rzymie, a od końca 1947 r. Kultura ukazuje się w Paryżu jako miesięcznik - oraz 415 książek, wśród nich 75 tomów Zeszytów Historycznych , które zaczęły ukazywać się w 1962 r. najpierw dwa razy do roku, a od
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego