Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Socjologiczny
Nr: 2
Miejsce wydania: Łódź
Rok: 1963
istocie rzeczy rzetelnym, ale nie dającym wystarczającego materiału do ujęcia przedmiotowego ogółu stosunków wiejskich. W poczuciu tego Instytut Gospodarstwa Społecznego odważył się na podjęcie ankiety, która w obrębie 53 wiosek w różnych częściach kraju nikogo nie ominęła w odtworzeniu przedmiotowym warunków bytu [podkr. moje - F.J.]".
"Obecny przyczynek do sprawy niedomagań wiejskich, poświęcony zbędności - pisał Krzywicki w przedmowie do Bezrobocia wśród chłopów - jest jak gdyby górną częścią zrębu, wznoszącego się nad wywodami ogłoszonych już przez Instytut paru prac pod wspólnym nagłówkiem Sprawy agralne. Ogniwem dalszym tego pasma i zarazem koniecznym uzupełnieniem obecnego przyczynku będzie odtworzenie istniejącej na wsi możliwości zarobków postronnych
istocie rzeczy rzetelnym, ale nie dającym wystarczającego materiału do ujęcia przedmiotowego ogółu stosunków wiejskich. W poczuciu tego Instytut Gospodarstwa Społecznego odważył się na podjęcie ankiety, która w obrębie 53 wiosek w różnych częściach kraju nikogo nie ominęła w odtworzeniu przedmiotowym warunków bytu [podkr. moje - F.J.]".<br>&lt;page nr=77&gt; "Obecny przyczynek do sprawy niedomagań wiejskich, poświęcony zbędności - pisał Krzywicki w przedmowie do Bezrobocia wśród chłopów - jest jak gdyby górną częścią zrębu, wznoszącego się nad wywodami ogłoszonych już przez Instytut paru prac pod wspólnym nagłówkiem Sprawy agralne. Ogniwem dalszym tego pasma i zarazem koniecznym uzupełnieniem obecnego przyczynku będzie odtworzenie istniejącej na wsi możliwości zarobków postronnych
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego