Typ tekstu: Książka
Autor: Miłosz Czesław
Tytuł: Abecadło Miłosza
Rok: 1997
zarazem ośrodkiem konspiracji i konspiracyjnie wydawanego pisma. Szybko aresztowany, został rozstrzelany w Palmirach.

Pieniądze. Moi przodkowie mieli pieniądze, ponieważ pracowali dla nich chłopi. Matka mojego ojca musiała już jednak sprzedać Serbiny, a następnie resztówkę, dworek Użumiszki, natomiast mój ojciec otrzymał wykształcenie i skończył politechnikę. Rodzina mojej matki miała Szetejnie, majątek niezbyt duży, ale w najbardziej żyznych okolicach Litwy. W wyniku podziałów rodzinnych po reformie rolnej mojej matce przypadł Podkomorzynek, czyli tak zwany Folwark. Gospodarzyła tam, dojeżdżając z Wilna, ale to była "zagranica", co utrudniało korzystanie z dochodów. Tyle że płótno z własnego lnu służyło na moje koszule, a owce dostarczały wełny
zarazem ośrodkiem konspiracji i konspiracyjnie wydawanego pisma. Szybko aresztowany, został rozstrzelany w Palmirach. <br><br>&lt;tit&gt;Pieniądze.&lt;/&gt; Moi przodkowie mieli pieniądze, ponieważ pracowali dla nich chłopi. Matka mojego ojca musiała już jednak sprzedać Serbiny, a następnie resztówkę, dworek Użumiszki, natomiast mój ojciec otrzymał wykształcenie i skończył politechnikę. Rodzina mojej matki miała Szetejnie, majątek niezbyt duży, ale w najbardziej żyznych okolicach Litwy. W wyniku podziałów rodzinnych po reformie rolnej mojej matce przypadł Podkomorzynek, czyli tak zwany Folwark. Gospodarzyła tam, dojeżdżając z Wilna, ale to była "zagranica", co utrudniało korzystanie z dochodów. Tyle że płótno z własnego lnu służyło na moje koszule, a owce dostarczały wełny
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego