Typ tekstu: Książka
Autor: Janusz Tazbir
Tytuł: Silva rerum historicarum
Rok: 2002
popadnie w wir wojen religijnych i domowych, co nieuchronnie przyniesie jego rozpad. Przykładów widziano na Zachodzie Europy aż nadto wiele, aby ryzykować przenoszenie polityki tamtejszych władców do Polski. W okresie elekcji Henryka Walezego jeden z dyplomatów francuskich pisał:
"Szlachta#w zgodnym przekonaniu, że waśnie na tle religijnym spowodowały ruinę kraju#nigdy z tego powodu wzajemnie na się nie nastaje".
Rozrost terytorialny Polski, której powierzchnia od unii z Litwą (1386) do pokoju polanowskiego (1619) powiększyła się trzykrotnie, tylko w znikomym stopniu następował drogą podbojów.
W większości odbywało się to w drodze dobrowolnych umów obu stron, z czego już współcześnie zdawano sobie doskonale
popadnie w wir wojen religijnych i domowych, co nieuchronnie przyniesie jego rozpad. Przykładów widziano na Zachodzie Europy aż nadto wiele, aby ryzykować przenoszenie polityki tamtejszych władców do Polski. W okresie elekcji Henryka Walezego jeden z dyplomatów francuskich pisał:<br>"Szlachta#w zgodnym przekonaniu, że waśnie na tle religijnym spowodowały ruinę kraju#nigdy z tego powodu wzajemnie na się nie nastaje".<br>&lt;page nr=53&gt; Rozrost terytorialny Polski, której powierzchnia od unii z Litwą (1386) do pokoju polanowskiego (1619) powiększyła się trzykrotnie, tylko w znikomym stopniu następował drogą podbojów.<br>W większości odbywało się to w drodze dobrowolnych umów obu stron, z czego już współcześnie zdawano sobie doskonale
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego