Typ tekstu: Książka
Autor: Krzymowska-Kostrowicka Alicja
Tytuł: Geoekologia turystyki i wypoczynku
Rok: 1997
stale w atmosferze, a należą do nich przede wszystkim tryt i izotop węgla 14C; do grupy trzeciej zalicza się pierwiastki promieniotwórcze występujące na Ziemi w znikomych ilościach lub o bardzo długim okresie rozpadu, jest ich dość dużo, lecz rola, jaką spełniają w strukturze promieniowania ogólnego, jest znikoma. Średnia zawartość niektórych nuklidów w podłożu (aktywność w Bq/kg) przedstawia się następująco (wg J. Jaśkowskiego 1989 i R. Szepki 1988 - uzupełnione):

(...)

Następnym pod względem wielkości źródłem promieniowania są wody. Szacuje się, że wody morskie mają łączną aktywność rzędu 15 Bq/l, natomiast słodkie wody śródlądowe - jedynie 0,10,2 Bq/l. Potężnym magazynem
stale w atmosferze, a należą do nich przede wszystkim tryt i izotop węgla 14C; do grupy trzeciej zalicza się pierwiastki promieniotwórcze występujące na Ziemi w znikomych ilościach lub o bardzo długim okresie rozpadu, jest ich dość dużo, lecz rola, jaką spełniają w strukturze promieniowania ogólnego, jest znikoma. Średnia zawartość niektórych nuklidów w podłożu (aktywność w Bq/kg) przedstawia się następująco (wg J. Jaśkowskiego 1989 i R. Szepki 1988 - uzupełnione):<br><br>(...)<br><br>Następnym pod względem wielkości źródłem promieniowania są wody. Szacuje się, że wody morskie mają łączną aktywność rzędu 15 Bq/l, natomiast słodkie wody śródlądowe - jedynie 0,10,2 Bq/l. Potężnym magazynem
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego