Typ tekstu: Książka
Autor: Krzymowska-Kostrowicka Alicja
Tytuł: Geoekologia turystyki i wypoczynku
Rok: 1997
w podłożu (aktywność w Bq/kg) przedstawia się następująco (wg J. Jaśkowskiego 1989 i R. Szepki 1988 - uzupełnione):

(...)

Następnym pod względem wielkości źródłem promieniowania są wody. Szacuje się, że wody morskie mają łączną aktywność rzędu 15 Bq/l, natomiast słodkie wody śródlądowe - jedynie 0,10,2 Bq/l. Potężnym magazynem nuklidów jest również atmosfera. Średnio w metrze sześciennym powietrza zachodzi do 20 przemian radonu 222, 2 przemiany toronu 220 i około od 200 do 300 przemian węgla 12 na węgiel 14 w ciągu sekundy. Wielkość promieniowania sama w sobie nie ma większego znaczenia dla zdrowia. Ważna jest natomiast dawka, jaką człowiek
w podłożu (aktywność w Bq/kg) przedstawia się następująco (wg J. Jaśkowskiego 1989 i R. Szepki 1988 - uzupełnione):<br><br>(...)<br><br>Następnym pod względem wielkości źródłem promieniowania są wody. Szacuje się, że wody morskie mają łączną aktywność rzędu 15 Bq/l, natomiast słodkie wody śródlądowe - jedynie 0,10,2 Bq/l. Potężnym magazynem nuklidów jest również atmosfera. Średnio w metrze sześciennym powietrza zachodzi do 20 przemian radonu 222, 2 przemiany toronu 220 i około od 200 do 300 przemian węgla 12 na węgiel 14 w ciągu sekundy. Wielkość promieniowania sama w sobie nie ma większego znaczenia dla zdrowia. Ważna jest natomiast dawka, jaką człowiek
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego