Typ tekstu: Książka
Autor: Jamroży Zygmunt
Tytuł: Beton i jego technologie
Rok: 2000
w zamrożonym gruncie i przy betonowaniu mniejszych elementów w warunkach polowych, gdzie trudno byłoby zastosować metodę podgrzewania.
Metoda zachowania ciepła:
Idea metody polega na takiej ochronie betonu przed utratą ciepła, aby w momencie ostygnięcia do 0°C beton uzyskał założoną, konieczną w tym momencie wytrzymałość. Z reguły chodzi tu tylko o czas potrzebny na uzyskanie przez beton odporności na zamrożenie, ale także często zakłada się taką wytrzymałość, żeby element można było rozdeskować lub prowadzić budowę.
Postępowanie w tej metodzie ustala się na podstawie prostego przeliczenia opartego na bilansie cieplnym:
(19.3)
przy czym zależność pomiędzy podają wzory:
(19.4)
(19.5)
gdzie
w zamrożonym gruncie i przy betonowaniu mniejszych elementów w warunkach polowych, gdzie trudno byłoby zastosować metodę podgrzewania. <br>&lt;tit&gt;Metoda zachowania ciepła:&lt;/&gt;<br>Idea metody polega na takiej ochronie betonu przed utratą ciepła, aby w momencie ostygnięcia do 0°C beton uzyskał założoną, konieczną w tym momencie wytrzymałość. Z reguły chodzi tu tylko o czas potrzebny na uzyskanie przez beton odporności na zamrożenie, ale także często zakłada się taką wytrzymałość, żeby element można było rozdeskować lub prowadzić budowę.<br>Postępowanie w tej metodzie ustala się na podstawie prostego przeliczenia opartego na bilansie cieplnym:<br>&lt;gap&gt; (19.3)<br>przy czym zależność pomiędzy &lt;gap&gt; podają wzory:<br>&lt;gap&gt; (19.4)<br>&lt;gap&gt; (19.5)<br>gdzie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego