Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Rzeczpospolita
Nr: 258
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1997
transportu UE. Komisja Europejska uznała blokadę terminalu w Calais i innych przejść granicznych przez francuskich kierowców za łamanie prawa europejskiego. Ministrowie J. P. Chevenement i J. C. Gayssot pokreślili w liście do komisarza Neila Kinnocka konieczność ujednolicenia w całej UE warunków pracy przewoźników drogowych. Rząd omówi 10 bm. projekt ustawy o czasie pracy kierowców - zapowiedział Lionel Jospin.


p.r.
KOALICJA

Komisje sejmowe podzielone
Pięć stanowisk dla SLD i PSL

AWS chce objąć przewodnictwo czternastu komisji sejmowych, sześć powierzyć Unii Wolności, pięć oddać SLD i PSL. UW, choć liczyła na jedno stanowisko więcej, zgodzi się na taki podział, liczy jednak na inne komisje
transportu UE. Komisja Europejska uznała blokadę terminalu w Calais i innych przejść granicznych przez francuskich kierowców za łamanie prawa europejskiego. Ministrowie J. P. Chevenement i J. C. Gayssot pokreślili w liście do komisarza Neila Kinnocka konieczność ujednolicenia w całej UE warunków pracy przewoźników drogowych. Rząd omówi 10 bm. projekt ustawy o czasie pracy kierowców - zapowiedział Lionel Jospin.&lt;/div&gt;<br><br><br>&lt;div&gt;&lt;au&gt;p.r.&lt;/au&gt;<br>&lt;tit&gt;KOALICJA&lt;/tit&gt;<br><br>&lt;tit&gt;Komisje sejmowe podzielone&lt;/tit&gt;<br>&lt;tit&gt;Pięć stanowisk dla SLD i PSL&lt;/tit&gt;<br><br>&lt;intro&gt;AWS chce objąć przewodnictwo czternastu komisji sejmowych, sześć powierzyć Unii Wolności, pięć oddać SLD i PSL. UW, choć liczyła na jedno stanowisko więcej, zgodzi się na taki podział, liczy jednak na inne komisje
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego