Typ tekstu: Książka
Autor: Przybylski Jerzy
Tytuł: Marynarze w walce o niepodległość Polski (1918-1920)
Rok: 1999
z wojskami 4, 15 i 3 Armii rosyjskiej, atakujących wojska 1 armii polskiej broniące kierunku Białystok-Warszawa, od 26 lipca aktywnie uczestniczył wspomniany już 2 batalion pułku morskiego.
27 lipca o godz. 21.00 batalion, należący wówczas do podgrupy wojsk dowodzonych przez gen. Witkowskiego, otrzymał zadanie opuszczenia Tykocina, obsadzenia i obrony odcinka linii Narwi i znajdujących się na niej mostów w rejonie Siekierki - Złotoria - Żółtki. Wsparcie zapewniała bateria artylerii 10 pac. Teren przeznaczony do obrony miał kształt półwyspu, głęboko wcinającego



się w bagnistą sieć ramion Narwi i jej dopływów. Upalne lato 1920 r. spowodowało znaczny spadek wody na Narwi i utworzenie
z wojskami 4, 15 i 3 Armii rosyjskiej, atakujących wojska 1 armii polskiej broniące kierunku Białystok-Warszawa, od 26 lipca aktywnie uczestniczył wspomniany już 2 batalion pułku morskiego.<br>27 lipca o godz. 21.00 batalion, należący wówczas do podgrupy wojsk dowodzonych przez gen. Witkowskiego, otrzymał zadanie opuszczenia Tykocina, obsadzenia i obrony odcinka linii Narwi i znajdujących się na niej mostów w rejonie Siekierki - Złotoria - Żółtki. Wsparcie zapewniała bateria artylerii 10 pac. Teren przeznaczony do obrony miał kształt półwyspu, głęboko wcinającego<br><br>&lt;page nr=78&gt;<br><br>się w bagnistą sieć ramion Narwi i jej dopływów. Upalne lato 1920 r. spowodowało znaczny spadek wody na Narwi i utworzenie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego