Typ tekstu: Książka
Autor: Falińska Krystyna
Tytuł: Ekologia roślin
Rok wydania: 1997
Rok powstania: 1996
bytowania, a w jakim od właściwości nasion (żywotność, zdolność kiełkowania) uwarunkowanych genetycznie;
b) jaki jest dalszy los banku nasion, jeśli nasiona nie wykiełkują, a więc czy umierają, emigrują, wzbogacają bank nasion, czy są zjadane przez zwierzęta?
Śmiertelność. Pod tym pojęciem rozumie się tempo wymierania osobników w populacji. Efekty tego procesu ocenia się bądź na podstawie całkowitej liczby osobników obumierających w danym czasie, albo na podstawie obliczenia osobników ginących w poszczegółnych klasach wiekowych lub stadiach rozwojowych. Najczęściej jednak efekty tego procesu ocenia się na podstawie stosowania miar przeżywalności (odwrócenie miar śmiertelności). To, ile osobników przeżywa w danej populacji przedstawia się za pomocą
bytowania, a w jakim od właściwości nasion (żywotność, zdolność kiełkowania) uwarunkowanych genetycznie;<br>b) jaki jest dalszy los banku nasion, jeśli nasiona nie wykiełkują, a więc czy umierają, emigrują, wzbogacają bank nasion, czy są zjadane przez zwierzęta?<br>Śmiertelność. Pod tym pojęciem rozumie się tempo wymierania osobników w populacji. Efekty tego procesu ocenia się bądź na podstawie całkowitej liczby osobników obumierających w danym czasie, albo na podstawie obliczenia osobników ginących w poszczegółnych klasach wiekowych lub stadiach rozwojowych. Najczęściej jednak efekty tego procesu ocenia się na podstawie stosowania miar przeżywalności (odwrócenie miar śmiertelności). To, ile osobników przeżywa w danej populacji przedstawia się za pomocą
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego