Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Problemy
Nr: 7
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1971
roślinności oraz obszary zniszczone przez katastrofy przyrodnicze. Nieużytki mogą być sporadycznie wykorzystywane przez turystów. Głównym problemem jest jednak ich aktywizacja gospodarcza.
Obszary rekreacji i turystyki - w miarę podnoszenia się stopy życiowej oraz skracania okresu pracy - będą odgrywać coraz poważniejszą rolę. Podnoszenie się stopy życiowej pozwoli na korzystanie z usług turystycznych odpłatnie i indywidualnie, po zróżnicowanych cenach. Wtedy będzie można mówić o turystyce jako gałęzi gospodarki. Skracanie czasu pracy może polegać na skracaniu dnia pracy, tygodnia pracy oraz roku pracy. Dla żywiołowo rozwijającej się rekreacji i turystyki potrzebne są obszary o odpowiednich walorach i urządzeniach, umożliwiających ruch wypoczynkowy i turystyczny.
Ze względu
roślinności oraz obszary zniszczone przez katastrofy przyrodnicze. Nieużytki mogą być sporadycznie wykorzystywane przez turystów. Głównym problemem jest jednak ich aktywizacja gospodarcza.<br> Obszary rekreacji i turystyki - w miarę podnoszenia się stopy życiowej oraz skracania okresu pracy - będą odgrywać coraz poważniejszą rolę. Podnoszenie się stopy życiowej pozwoli na korzystanie z usług turystycznych odpłatnie i indywidualnie, po zróżnicowanych cenach. Wtedy będzie można mówić o turystyce jako gałęzi gospodarki. Skracanie czasu pracy może polegać na skracaniu dnia pracy, tygodnia pracy oraz roku pracy. Dla żywiołowo rozwijającej się rekreacji i turystyki potrzebne są obszary o odpowiednich walorach i urządzeniach, umożliwiających ruch wypoczynkowy i turystyczny. <br> Ze względu
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego