Typ tekstu: Książka
Autor: Kowalczyk Paweł
Tytuł: Fizyka cząsteczek
Rok: 2000
Rozdzielenie ruchu jąder i elektronów w cząsteczce

Próba opisu własności dowolnej cząsteczki musi rozpocząć się od znalezienia jej struktury energetycznej. Łatwo się domyślić, że jest ona bardziej skomplikowana od struktury nawet najbardziej złożonych atomów: współrzędne dwóch lub więcej jąder, niezbędne do opisu cząsteczki, wprowadzają nowe wewnętrzne stopnie swobody nie mające odpowiednika w atomach. Złożoność problemu przejawia się też w postaci hamiltonianu cząsteczkowego, w którym trzeba uwzględnić więcej wyrazów niż w przypadku atomów, nawet jeśli zaniedbamy oddziaływania związane z obecnością spinu: . W powyższym wzorze jądra oznaczyliśmy symbolami N lub K, elektrony zaś symbolami są masą i ładunkiem elektronu, masą i ładunkiem N
Rozdzielenie ruchu jąder i elektronów w cząsteczce&lt;/&gt;<br><br>Próba opisu własności dowolnej cząsteczki musi rozpocząć się od znalezienia jej struktury energetycznej. Łatwo się domyślić, że jest ona bardziej skomplikowana od struktury nawet najbardziej złożonych atomów: współrzędne dwóch lub więcej jąder, niezbędne do opisu cząsteczki, wprowadzają nowe wewnętrzne stopnie swobody nie mające odpowiednika w atomach. Złożoność problemu przejawia się też w postaci hamiltonianu cząsteczkowego, w którym trzeba uwzględnić więcej wyrazów niż w przypadku atomów, nawet jeśli zaniedbamy oddziaływania związane z obecnością spinu: &lt;gap&gt;. W powyższym wzorze jądra oznaczyliśmy symbolami N lub K, elektrony zaś symbolami &lt;gap&gt; są masą i ładunkiem elektronu, &lt;gap&gt; masą i ładunkiem N
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego