Typ tekstu: Książka
Autor: Przybylski Jerzy
Tytuł: Marynarze w walce o niepodległość Polski (1918-1920)
Rok: 1999
przez gen. Władysława Wejtko, były wspierane przez polskie władze wojskowe. 28 grudnia zostały one rozwiązane, a ich członkowie wcieleni do szeregów Wojska Polskiego.
Wchodzenie oddziałów Armii Czerwonej na północno-wschodnie kresy Rzeczypospolitej strona polska uznała za agresję, podejmując jednocześnie starania u Naczelnego Wodza Ententy, marszałka Ferdynanda Focha - za zgodą którego odziały Ober-Ostu okupowały tereny Litwy, Łotwy, Białorusi i Ukrainy - aby Niemcy przepuścili również oddziały polskie na tereny sporne. Od listopada 1918 r. strona polska sama prowadziła też w tej sprawie rozmowy z dowództwem Ober-Ostu. Stosowne porozumienie, dotyczące przemarszu przez ugrupowanie niemieckie 10 tys. żołnierzy polskich na Litwę i utworzenia
przez gen. Władysława Wejtko, były wspierane przez polskie władze wojskowe. 28 grudnia zostały one rozwiązane, a ich członkowie wcieleni do szeregów Wojska Polskiego.<br>Wchodzenie oddziałów Armii Czerwonej na północno-wschodnie kresy Rzeczypospolitej strona polska uznała za agresję, podejmując jednocześnie starania u Naczelnego Wodza Ententy, marszałka Ferdynanda Focha - za zgodą którego odziały Ober-Ostu okupowały tereny Litwy, Łotwy, Białorusi i Ukrainy - aby Niemcy przepuścili również oddziały polskie na tereny sporne. Od listopada 1918 r. strona polska sama prowadziła też w tej sprawie rozmowy z dowództwem Ober-Ostu. Stosowne porozumienie, dotyczące przemarszu przez ugrupowanie niemieckie 10 tys. żołnierzy polskich na Litwę i utworzenia
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego