Typ tekstu: Książka
Autor: Meissner Krzysztof
Tytuł: Klasyczna teoria pola
Rok: 2002
tożsamościowo równy zeru:

Oprócz operatora różniczkowania zewnętrznego istnieje jeszcze jeden ważny operator różniczkowy. Ma on
(operator ten oznacza się w literaturze na ogół symbolem . - wybraliśmy inne oznaczenie, by nie mylił się on z oznaczeniem infinitezymalnej transformacji). Zauważmy, że podobnie jak operator różniczkowania zewnętrznego, również operator d* jest operatorem nilpotentnym:

Ponieważ operator * przeprowadza k-formy w (D - k)-formy, widać, że operator d*
przeprowadza k formy w , co oznacza, że działa on w kierunku "odwrotnym" niż operator różniczkowania zewnętrznego.
Laplasjan przeprowadza k-formy w k-formy i definiowany jest jako

Formy spełniające T X = 0 nazywane są formami harmonicznymi. Dla formy harmonicznej
tożsamościowo równy zeru: <br>&lt;gap&gt;<br>Oprócz operatora różniczkowania zewnętrznego istnieje jeszcze jeden ważny operator różniczkowy. Ma on &lt;gap&gt; <br>(operator ten oznacza się w literaturze na ogół symbolem . - wybraliśmy inne oznaczenie, by nie mylił się on z oznaczeniem infinitezymalnej transformacji). Zauważmy, że podobnie jak operator różniczkowania zewnętrznego, również operator d* jest operatorem nilpotentnym: <br>&lt;gap&gt;<br>Ponieważ operator * przeprowadza k-formy w (D - k)-formy, widać, że operator d* <br>przeprowadza k formy w &lt;gap&gt;, co oznacza, że działa on w kierunku "odwrotnym" niż operator różniczkowania zewnętrznego. <br>Laplasjan przeprowadza k-formy w k-formy i definiowany jest jako <br>&lt;gap&gt;<br>Formy spełniające T X = 0 nazywane są formami harmonicznymi. Dla formy harmonicznej
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego