Typ tekstu: Książka
Autor: Szaniawski Klemens
Tytuł: O nauce, rozumowaniu i wartościach
Rok: 1994
q , a zatem również oczekiwana użyteczność w obu możliwych przypadkach: z q, .s q . Tyle i tylko tyle wiedząc o konsekwencjach wyboru schematu wnioskowania (czyli wyznaczającego ten schemat zbioru W ) trzeba rozstrzygnąć, jaki schemat jest najlepszy.
Mamy do czynienia, jak widać, ze szczególnym przypadkiem szerszego zagadnienia prakseologicznego: jakie działanie nazwiemy optymalnym wówczas, gdy znane są (i ocenione) wszystkie konsekwencje wszelkich możliwych działań, ale nie wiadomo, która z tych konsekwencji zajdzie? Przypuśćmy, że przyjęliśmy jakąś odpowiedź na powyższe pytanie, tzn. - że zgodziliśmy się na jakąś definicję regulującą (eksplikację) terminu "optymalny" użytego w takim kontekście. Wówczas możemy dobrać taki zbiór W , aby określony
q , a zatem również oczekiwana użyteczność w obu możliwych przypadkach: z q, .s q . Tyle i tylko tyle wiedząc o konsekwencjach wyboru schematu wnioskowania (czyli wyznaczającego ten schemat zbioru W ) trzeba rozstrzygnąć, jaki schemat jest najlepszy.<br> Mamy do czynienia, jak widać, ze szczególnym przypadkiem szerszego zagadnienia prakseologicznego: jakie działanie nazwiemy optymalnym wówczas, gdy znane są (i ocenione) wszystkie konsekwencje wszelkich możliwych działań, ale nie wiadomo, która z tych konsekwencji zajdzie? Przypuśćmy, że przyjęliśmy jakąś odpowiedź na powyższe pytanie, tzn. - że zgodziliśmy się na jakąś definicję regulującą (eksplikację) terminu "optymalny" użytego w takim kontekście. Wówczas możemy dobrać taki zbiór W , aby określony
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego