Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Tygodnik Powszechny
Nr: 43
Miejsce wydania: Kraków
Rok wydania: 1993
Rok powstania: 1994
jest właśnie jego rola. Jako struktura porządkująca paradygmat, wedle Thomasa Kuhna, nie musi tłumaczyć wszystkiego, akceptuje istnienie większej czy mniejszej ilości "anomalii".
Paradygmat należy odrzucić dopiero wtedy, gdy pojawi się inny, tłumaczący i porządkujący więcej faktów w sposób równie prosty lub prostszy.
Huntington przytacza kilkanaście nowych świadectw wyjaśniającej mocy swego paradygmatu, czerpiąc przykłady zdarzeń politycznych drugiego półrocza 1993, od konfrontacji pomiędzy państwami zachodnimi a azjatyckimi na Wiedeńskiej Konferencji Praw Człowieka, po chińskie próby atomowe i północnokoreańską odmowę kontroli swego programu nuklearnego.
Funkcją paradygmatu jest wskazać na ważne fakty a fakty znane pokazać w nowym ujęciu.
Tym znanym faktem jest np. to
jest właśnie jego rola. Jako struktura porządkująca paradygmat, wedle Thomasa Kuhna, nie musi tłumaczyć wszystkiego, akceptuje istnienie większej czy mniejszej ilości "anomalii".<br>Paradygmat należy odrzucić dopiero wtedy, gdy pojawi się inny, tłumaczący i porządkujący więcej faktów w sposób równie prosty lub prostszy.<br>Huntington przytacza kilkanaście nowych świadectw wyjaśniającej mocy swego paradygmatu, czerpiąc przykłady zdarzeń politycznych drugiego półrocza 1993, od konfrontacji pomiędzy państwami zachodnimi a azjatyckimi na Wiedeńskiej Konferencji Praw Człowieka, po chińskie próby atomowe i północnokoreańską odmowę kontroli swego programu nuklearnego.<br>Funkcją paradygmatu jest wskazać na ważne fakty a fakty znane pokazać w nowym ujęciu.<br>Tym znanym faktem jest np. to
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego