Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Polityka
Nr: 15
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1998
proc. z mężczyzn, i Szymborskiej, której elektorat składał się w 59 proc. z kobiet. W pozostałych wypadkach wyniki w zasadzie pokrywały się ze strukturą płci.

Zwracając się do czytelników z apelem o wypełnienie kuponów nie prosiliśmy o układanie listy wedle ważności postaci. Nasza ściągawka była ułożona alfabetycznie i miejsca w pierwszej dziesiątce wynikają tylko z częstotliwości występowania. Przyjęliśmy jednak, że część czytelników wypełniając kupony wpisywała nazwiska wedle ważności postaci, dlatego też nakazaliśmy komputerowi, by ułożył pierwszą dziesiątkę według sumy punktów, przy założeniu, że za umieszczenie na kuponie na pierwszym miejscu postać otrzymuje 10 punktów, a za każde następne o jeden punkt
proc. z mężczyzn, i Szymborskiej, której elektorat składał się w 59 proc. z kobiet. W pozostałych wypadkach wyniki w zasadzie pokrywały się ze strukturą płci.<br><br> Zwracając się do czytelników z apelem o wypełnienie kuponów nie prosiliśmy o układanie listy wedle ważności postaci. Nasza ściągawka była ułożona alfabetycznie i miejsca w pierwszej dziesiątce wynikają tylko z częstotliwości występowania. Przyjęliśmy jednak, że część czytelników wypełniając kupony wpisywała nazwiska wedle ważności postaci, dlatego też nakazaliśmy komputerowi, by ułożył pierwszą dziesiątkę według sumy punktów, przy założeniu, że za umieszczenie na kuponie na pierwszym miejscu postać otrzymuje 10 punktów, a za każde następne o jeden punkt
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego