Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Polityka
Nr: 27
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 2000
podstawie opracowania MPiPS

W Węgrowie działa też (podległy CPS) Dom Dziennego Pobytu. Wydaje się tutaj emerytom i rencistom - po przeprowadzeniu wywiadu i na wniosek pracownika socjalnego - ok. 80 obiadów dziennie. Za 2 zł (koszt tzw. wsadu do kotła) dostają trzydaniowy posiłek. Dwudziestu osobom opiekunki społeczne roznoszą obiady do domów. - O pierwszej podopieczny zje sobie drugie danie - objaśnia Danuta Skibniewska, kierowniczka domu - a zupę odgrzeje na kolację.
Przy CPS działa też Specjalistyczny Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego (SOPR). Zatrudnionych jest w nim czterech konsultantów: specjalista pracy socjalnej, psycholog, pedagog i prawnik. Jedną z form pracy SOPR jest "przekazywanie zainteresowanym rodzinom materiałów informacyjno-edukacyjnych o
podstawie opracowania MPiPS<br><br>W Węgrowie działa też (podległy CPS) Dom Dziennego Pobytu. Wydaje się tutaj emerytom i rencistom - po przeprowadzeniu wywiadu i na wniosek pracownika socjalnego - ok. 80 obiadów dziennie. Za 2 zł (koszt tzw. wsadu do kotła) dostają trzydaniowy posiłek. Dwudziestu osobom opiekunki społeczne roznoszą obiady do domów. - O pierwszej podopieczny zje sobie drugie danie - objaśnia Danuta Skibniewska, kierowniczka domu - a zupę odgrzeje na kolację.<br>Przy CPS działa też Specjalistyczny Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego (SOPR). Zatrudnionych jest w nim czterech konsultantów: specjalista pracy socjalnej, psycholog, pedagog i prawnik. Jedną z form pracy SOPR jest "przekazywanie zainteresowanym rodzinom materiałów informacyjno-edukacyjnych o
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego