Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Polityka
Nr: 33
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 2000
mają - moim zdaniem - proponowane określenia: dośpiew, naśpiew, odśpiew, podśpiew.
Klip wygrał już konkurencję ze starszym o kilka lat teledyskiem, bijąc go krótkością formy i szerokością znaczenia. Nie zagrożą mu dziś proponowane dziwaczne złożenia (np. grajobraz, okociesz, piosenkofilm), ani sklejki (np. filmienka, fiosenka, śpilm), ani jednosylabowce (np. błysk, kup, flim, kręt, plik). W pewnych kontekstach jako bliskoznaczne określenia klipu mogą się okazać pomocne wyrazy jaskółka, zwiastun, w tym znaczeniu już zresztą używane.
Z playbackiem może współzawodniczyć tylko taki wyraz, który sensownie zastąpi go w zwrocie grać/śpiewać z playbacku. Tego warunku nie spełnia większość proponowanych wyrazów złożonych (głosorób, nabijbutla, pustośpiew, samoleć) i
mają - moim zdaniem - proponowane określenia: &lt;orig&gt;dośpiew, naśpiew, odśpiew, podśpiew&lt;/&gt;.<br>Klip wygrał już konkurencję ze starszym o kilka lat teledyskiem, bijąc go krótkością formy i szerokością znaczenia. Nie zagrożą mu dziś proponowane dziwaczne złożenia (np. &lt;orig&gt;grajobraz, okociesz, piosenkofilm&lt;/&gt;), ani sklejki (np. &lt;orig&gt;filmienka, fiosenka, śpilm&lt;/&gt;), ani jednosylabowce (np. błysk, kup, &lt;orig&gt;flim, kręt&lt;/&gt;, plik). W pewnych kontekstach jako bliskoznaczne określenia klipu mogą się okazać pomocne wyrazy jaskółka, zwiastun, w tym znaczeniu już zresztą używane.<br>Z playbackiem może współzawodniczyć tylko taki wyraz, który sensownie zastąpi go w zwrocie grać/śpiewać z playbacku. Tego warunku nie spełnia większość proponowanych wyrazów złożonych (&lt;orig&gt;głosorób, nabijbutla, pustośpiew, samoleć&lt;/&gt;) i
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego