Typ tekstu: Książka
Autor: Szymański Wojciech
Tytuł: Chemia jądrowa. Zarys problematyki przemian jądrowych
Rok: 1996
jądro jest w stanie izomerycznym, możliwe jest przejście do pierwszej studni albo rozszczepienie. Rozszczepienie z drugiej studni jest ograniczone barierą 23 MeV, podczas gdy pierwszą studnię ogranicza bariera 56 MeV, co zgadza się z różnicami w 12 Krzywa pojedynczej studni na rys. 4.17a przewiduje symetryczne rozszczepienie, natomiast z krzywej podwójnej studni (4.17b) można przewidzieć poprawnie rozszczepienie asymetryczne.

4.8. Reakcje termojądrowe

Terminem tym określamy reakcje jądrowe wymagające bardzo wysokich temperatur, czyli takie, w których średnia energia kinetyczna cząstek zderzających się w wyniku ruchów termicznych jest bardzo duża.
Szczególne znaczenie mają reakcje łączenia się lekkich jąder na cięższe; mają one
jądro jest w stanie izomerycznym, możliwe jest przejście do pierwszej studni albo rozszczepienie. Rozszczepienie z drugiej studni jest ograniczone barierą 23 MeV, podczas gdy pierwszą studnię ogranicza bariera 56 MeV, co zgadza się z różnicami w 12 Krzywa pojedynczej studni na rys. 4.17a przewiduje symetryczne rozszczepienie, natomiast z krzywej podwójnej studni (4.17b) można przewidzieć poprawnie rozszczepienie asymetryczne.<br><br>&lt;tit&gt;4.8. Reakcje termojądrowe&lt;/&gt;<br><br> Terminem tym określamy reakcje jądrowe wymagające bardzo wysokich temperatur, czyli takie, w których średnia energia kinetyczna cząstek zderzających się w wyniku ruchów termicznych jest bardzo duża.<br> Szczególne znaczenie mają reakcje łączenia się lekkich jąder na cięższe; mają one
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego