Typ tekstu: Książka
Autor: Dudczak Andrzej
Tytuł: Koparki. Teoria i projektowanie
Rok: 2000
Obliczenia i prezentacja wyników zostały wykonane za pomocą programu STATISTICA. W pierwszym etapie obliczeń poddano analizie wszystkie parametry oraz wszystkie koparki. Wyniki obliczeń wskazują na istnienie zależności między analizowanymi parametrami. Słabsze skorelowanie występuje w przypadku parametrów maszyny podstawowej, gdzie współczynniki korelacji mają wartości poniżej 0,900, znacznie silniejsze dla parametrów pola pracy. W tym przypadku współczynniki korelacji przekraczają wartości 0,900.
Spośród parametrów najsłabiej skorelowanych można wymienić: promień zataczania nadwozia (R4), maksymalną wysokość w położeniu manewrowym (HH28), zasięg przy największej wysokości (RR6), długość ramienia lDE oraz kąty 1, 1, 2, 1, 2.
Współczynniki korelacji wszystkich analizowanych parametrów względem masy koparki, uważanej
Obliczenia i prezentacja wyników zostały wykonane za pomocą programu STATISTICA. W pierwszym etapie obliczeń poddano analizie wszystkie parametry oraz wszystkie koparki. Wyniki obliczeń wskazują na istnienie zależności między analizowanymi parametrami. Słabsze skorelowanie występuje w przypadku parametrów maszyny podstawowej, gdzie współczynniki korelacji mają wartości poniżej 0,900, znacznie silniejsze dla parametrów pola pracy. W tym przypadku współczynniki korelacji przekraczają wartości 0,900.<br>Spośród parametrów najsłabiej skorelowanych można wymienić: promień zataczania nadwozia (R4), maksymalną wysokość w położeniu manewrowym (HH28), zasięg przy największej wysokości (RR6), długość ramienia lDE oraz kąty 1, 1, 2, 1, 2.<br>Współczynniki korelacji wszystkich analizowanych parametrów względem masy koparki, uważanej
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego