Typ tekstu: Książka
Autor: Kępiński Antoni
Tytuł: Melancholia
Rok wydania: 1996
Rok powstania: 1974
a na innych sam zostaje zwyciężony. On zmienia otoczenie i otoczenie zmienia jego. Gdy jednak postawa "nad" jest obarczona zbyt silnym ładunkiem emocjonalnym, co zdarza się zwłaszcza wówczas, gdy postawa "do" nie jest nasycona, wtedy łatwo dochodzi do generalizacji uczuć. Poczucie klęski i bezsilności nie ogranicza się tylko do jednego pola, ale obejmuje cały świat otaczający.
Niemożność realizacji postawy "do" i "nad" stwarza u człowieka poczucie samotności. Nie mogąc kochać ani tworzyć czuje się on obco w otaczającym go świecie, nie widzi przed sobą celu, jego życie pozbawione miłości traci swój kolor i smak i staje się czystą wegetacją.

Autoportret
Trudno
a na innych sam zostaje zwyciężony. On zmienia otoczenie i otoczenie zmienia jego. Gdy jednak postawa "nad" jest obarczona zbyt silnym ładunkiem emocjonalnym, co zdarza się zwłaszcza wówczas, gdy postawa "do" nie jest nasycona, wtedy łatwo dochodzi do generalizacji uczuć. Poczucie klęski i bezsilności nie ogranicza się tylko do jednego pola, ale obejmuje cały świat otaczający.<br>Niemożność realizacji postawy "do" i "nad" stwarza u człowieka poczucie samotności. Nie mogąc kochać ani tworzyć czuje się on obco w otaczającym go świecie, nie widzi przed sobą celu, jego życie pozbawione miłości traci swój kolor i smak i staje się czystą wegetacją.<br><br>&lt;tit&gt;Autoportret&lt;/&gt;<br>Trudno
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego