Typ tekstu: Książka
Autor: Meissner Krzysztof
Tytuł: Klasyczna teoria pola
Rok: 2002
W podrozdziale tym omówimy inne rozwiązanie w teorii ze złamaną spontanicznie symetrią abelową w 2 + 1 wymiarach, czyli tzw. wir (ang. vortex) Abrikosova-Nielsena-Olesena. (Abrikosov 1957, Nielsen, Olesen 1973). Wir ten traktujemy jako rozwiązanie w trójwymiarowej przestrzeni, ale niezależne od jednej współrzędnej (wybranej jako z) i ze znikającą składową pola Az. Wiry tego typu występują w nadprzewodnikach II rodzaju, gdy pole magnetyczne wnika w tej postaci do wnętrza. Promień takiego wiru jest w przybliżeniu równy głębokości wnikania . i wiry takie nie niszczą nadprzewodnictwa, o ile nie zaczynają wypełniać całej próbki (w teorii nierelatywistycznej nadprzewodnictwo
jest zniszczone tylko w samym centrum
W podrozdziale tym omówimy inne rozwiązanie w teorii ze złamaną spontanicznie symetrią abelową w 2 + 1 wymiarach, czyli tzw. wir (ang. vortex) Abrikosova-Nielsena-Olesena. (Abrikosov 1957, Nielsen, Olesen 1973). Wir ten traktujemy jako rozwiązanie w trójwymiarowej przestrzeni, ale niezależne od jednej współrzędnej (wybranej jako z) i ze znikającą składową pola Az. Wiry tego typu występują w nadprzewodnikach II rodzaju, gdy pole magnetyczne wnika w tej postaci do wnętrza. Promień takiego wiru jest w przybliżeniu równy głębokości wnikania . i wiry takie nie niszczą nadprzewodnictwa, o ile nie zaczynają wypełniać całej próbki (w teorii nierelatywistycznej nadprzewodnictwo <br>jest zniszczone tylko w samym centrum
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego