Typ tekstu: Książka
Autor: Siwoń Bolesław
Tytuł: Jak sterować rentownością przedsiębiorstwa
Rok: 1994
oraz opłacanego czasu pracy (wynagrodzenia wraz z energią). Konkretyzując zadania ekonomiczne dla poszczególnych jednostek organizacyjnych wykonawstwa można się ograniczyć (zwłaszcza w początkowym okresie wdrażania) do ustalenia odpowiedzialności za dotrzymanie ogólnej sumy kosztów wynagrodzeń w relacji do przekazanych produktów pracy, zarówno wyrobów gotowych, jak i elementów składowych, faz wykonania, wyników produkcji pomocniczej (bez prac naprawczych, remontowych i podobnych), np. pary, ciepła, wody.
Jako podstawowy koszt do przekazania wśród zadań ekonomicznych podano tu wynagrodzenia, które niewątpliwie są najbardziej 107czułym instrumentem sterowania efektywnością ekonomiczną, choć w praktyce przedsiębiorstw mogą wystąpić także inne elementy rachunku efektywności, które można tu włączyć. Zależy to oczywiście od
oraz opłacanego czasu pracy (wynagrodzenia wraz z energią). Konkretyzując zadania ekonomiczne dla poszczególnych jednostek organizacyjnych wykonawstwa można się ograniczyć (zwłaszcza w początkowym okresie wdrażania) do ustalenia odpowiedzialności za dotrzymanie ogólnej sumy kosztów wynagrodzeń w relacji do przekazanych produktów pracy, zarówno wyrobów gotowych, jak i elementów składowych, faz wykonania, wyników produkcji pomocniczej (bez prac naprawczych, remontowych i podobnych), np. pary, ciepła, wody.<br>Jako podstawowy koszt do przekazania wśród zadań ekonomicznych podano tu wynagrodzenia, które niewątpliwie są najbardziej 107<br><br><br><br>czułym instrumentem sterowania efektywnością ekonomiczną, choć w praktyce przedsiębiorstw mogą wystąpić także inne elementy rachunku efektywności, które można tu włączyć. Zależy to oczywiście od
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego