Typ tekstu: Książka
Autor: Myślińska Elżbieta
Tytuł: Laboratoryjne badania gruntów
Rok wydania: 1998
Rok powstania: 1992
skurczem liniowym (b1) i względnym skurczem objętościowym (bv) według wzorów:
Parametry te mogą być oznaczane w różny sposób oraz badane różnymi metodami, na ogół na pastach o różnej wilgotności początkowej (np. wilgotność granicy płynności, wilgotność pęcznienia, wilgotność naturalna).

Przedział skurczu (wg K. H. Heada, 1992) wyrażony wzorem:

2.1. Sprzęt pomocniczy

1. Pojemniki do oznaczania skurczu liniowego (ryc. 44).

2. Płytka szklana lub z tworzywa.

3. Nóż.

4. Suwmiarka.

5. Pasta silikonowa.

2.2. Przebieg badania

1. Na płytce umieszcza się pastę gruntową przygotowaną jak do oznaczenia granicy płynności (p. rozdz. IX), doprowadzoną do wilgotności odpowiadającej granicy płynności (kontrolując wilgotność stożkiem
skurczem liniowym (b1) i względnym skurczem objętościowym (bv) według wzorów: &lt;gap&gt;<br>Parametry te mogą być oznaczane w różny sposób oraz badane różnymi metodami, na ogół na pastach o różnej wilgotności początkowej (np. wilgotność granicy płynności, wilgotność pęcznienia, wilgotność naturalna).<br><br>Przedział skurczu (wg &lt;name type="person"&gt;K. H. Heada&lt;/&gt;, 1992) wyrażony wzorem: &lt;gap&gt; &lt;gap&gt;<br><br>&lt;tit1&gt;2.1. Sprzęt pomocniczy&lt;/&gt;<br><br>1. Pojemniki do oznaczania skurczu liniowego (ryc. 44).<br><br>2. Płytka szklana lub z tworzywa.<br><br>3. Nóż.<br><br>4. Suwmiarka.<br><br>5. Pasta silikonowa.<br><br>2.2. Przebieg badania<br><br>1. Na płytce umieszcza się pastę gruntową przygotowaną jak do oznaczenia granicy płynności (p. rozdz. IX), doprowadzoną do wilgotności odpowiadającej granicy płynności (kontrolując wilgotność stożkiem
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego