Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Studia Socjologiczne
Nr: 4
Miejsce wydania: Wrocław
Rok: 1976
jako brak istotnego związku między dysponowaniem czasem wolnym a zakresem i charakterem kulturalnego uczestnictwa, ale jednocześnie jako twierdzenie, iż brak czasu wolnego uniemożliwia uczestnictwo w kulturze symbolicznej.
Kolejnym istotnym zagadnieniem jest potrzeba definiowania czasu wolnego nie tylko w sensie jego ilości, ale i jego wewnętrznej struktury oraz usytuowania w określonych porach dnia, tygodnia i roku. Z punktu widzenia uczestnictwa w kulturze ta sama ilość czasu wolnego, ale o różnej wewnętrznej strukturze i różnym usytuowaniu, ma w efekcie różną wartość. Piszą o tym m.in. S. Czajka i J. Danecki. Krótkie "odcinki" czasu wolnego, jego niekorzystne usytuowanie (np. przy pracy wielozmianowej), szczególnie
jako brak istotnego związku między dysponowaniem czasem wolnym a zakresem i charakterem kulturalnego uczestnictwa, ale jednocześnie jako twierdzenie, iż brak czasu wolnego uniemożliwia uczestnictwo w kulturze symbolicznej.<br>Kolejnym istotnym zagadnieniem jest potrzeba definiowania czasu wolnego nie tylko w sensie jego ilości, ale i jego wewnętrznej struktury oraz usytuowania w określonych porach dnia, tygodnia i roku. Z punktu widzenia uczestnictwa w kulturze ta sama ilość czasu wolnego, ale o różnej wewnętrznej strukturze i różnym usytuowaniu, ma w efekcie różną wartość. Piszą o tym m.in. S. Czajka i J. Danecki. Krótkie "odcinki" czasu wolnego, jego niekorzystne usytuowanie (np. przy pracy wielozmianowej), szczególnie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego