Typ tekstu: Książka
Autor: Kasperczyk Tadeusz,
Fenczyn Jan
Tytuł: Podręcznik odnowy psychosomatycznej
Rok: 1996
rytm pracy i odpoczynku, czy też odwrotnie. Badania potwierdzają jednak fakt, że zarówno bezsenność (już nawet 24-godzinna), jak i ingerencja w specyfikę dobowych nawyków, stanowi rodzaj bodźca stresowego o analogicznych do innych rodzajów stresu, konsekwencjach. Wiadomo także, że różnice w maskowaniu rytmów okołodobowych spowodowane są czynnikami osobowościowymi, przy czym poziom aktywności u ekstrawertyków jest w ciągu dnia wyraźnie wyższy niż u introwertyków.
J. A. Horne i O. Osteborm opracowali w 1976 r. test MEQ , oparty na analizie zachowań i poziomu aktywności w ciągu doby. Problem wahań wydajności psychofizycznej w ciągu doby jest jednak czynnikiem bardziej złożonym.
Specjaliści mówią o typologii
rytm pracy i odpoczynku, czy też odwrotnie. Badania potwierdzają jednak fakt, że zarówno bezsenność (już nawet 24-godzinna), jak i ingerencja w specyfikę dobowych nawyków, stanowi rodzaj bodźca stresowego o analogicznych do innych rodzajów stresu, konsekwencjach. Wiadomo także, że różnice w maskowaniu rytmów okołodobowych spowodowane są czynnikami osobowościowymi, przy czym poziom aktywności u ekstrawertyków jest w ciągu dnia wyraźnie wyższy niż u introwertyków.<br>&lt;name type="person"&gt;J. A. Horne&lt;/&gt; i &lt;name type="person"&gt;O. Osteborm&lt;/&gt; opracowali w 1976 r. test &lt;name type="tit"&gt;MEQ&lt;/&gt; &lt;gap&gt;, oparty na analizie zachowań i poziomu aktywności w ciągu doby. Problem wahań wydajności psychofizycznej w ciągu doby jest jednak czynnikiem bardziej złożonym.<br>Specjaliści mówią o typologii
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego