Typ tekstu: Książka
Autor: Borchardt Karol Olgierd
Tytuł: Szaman Morski
Rok: 1985
zmiany na sterze i mostku zjednywał jej coraz większą sympatię "bardzo dobrych nieznajomych". W rozmowach wśród kolegów mówiono o niej nie inaczej, jak "nasza hrabina". Wszyscy na statku wiedzieli, naturalnie pod sekretem, jaką opinię o "Kościuszce" otrzymała hrabina od konkurencyjnego agenta. Wiedziano również o jej decyzji przekonania się, jak dalece prawdziwa jest ta "reklama".
Szef kuchni po każdym obiedzie dowiadywał się, czy jego dania smakowały hrabinie. Po kilku dniach podróży wiadomości z ust trzecich już nie mogły zaspokoić szefa i poprosił o audiencję, po której wszystko było robione wyłącznie według życzeń "naszej hrabiny". Za przykładem szefa kuchni poszedł cukiernik, twierdząc, że
zmiany na sterze i mostku zjednywał jej coraz większą sympatię "bardzo dobrych nieznajomych". W rozmowach wśród kolegów mówiono o niej nie inaczej, jak "nasza hrabina". Wszyscy na statku wiedzieli, naturalnie pod sekretem, jaką opinię o "Kościuszce" otrzymała hrabina od konkurencyjnego agenta. Wiedziano również o jej decyzji przekonania się, jak dalece prawdziwa jest ta "reklama".<br> Szef kuchni po każdym obiedzie dowiadywał się, czy jego dania smakowały hrabinie. Po kilku dniach podróży wiadomości z ust trzecich już nie mogły zaspokoić szefa i poprosił o audiencję, po której wszystko było robione wyłącznie według życzeń "naszej hrabiny". Za przykładem szefa kuchni poszedł cukiernik, twierdząc, że
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego