Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Rzeczpospolita
Nr: 01.08
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 2004
pozytywnej opinii. Będzie ona również opiniować inne awanse - od najniższego szczebla, czyli prokuratora prokuratury rejonowej. Czytelne byłyby też reguły awansowania. Na przykład do prokuratury okręgowej, czyli na drugi szczebel w hierarchii, można będzie przejść po przepracowaniu co najmniej trzech lat w rejonie.
Istotnym zabezpieczeniem niezależności prokuratora generalnego mają też być precyzyjne zasady jego odwoływania. Będzie to możliwe tylko w razie złożenia rezygnacji, trwałej niezdolności do pełnienia obowiązków z powodu choroby, sprzeniewierzenia się złożonemu ślubowaniu lub skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo.
Wzmocnienie niezależności prokuratury ma nastąpić także przez wprowadzenie kadencyjności sprawowania kierowniczych funkcji. W ten sposób szefowie prokuratury byliby wolni od pokusy
pozytywnej opinii. Będzie ona również opiniować inne awanse - od najniższego szczebla, czyli prokuratora prokuratury rejonowej. Czytelne byłyby też reguły awansowania. Na przykład do prokuratury okręgowej, czyli na drugi szczebel w hierarchii, można będzie przejść po przepracowaniu co najmniej trzech lat w rejonie.<br>Istotnym zabezpieczeniem niezależności prokuratora generalnego mają też być precyzyjne zasady jego odwoływania. Będzie to możliwe tylko w razie złożenia rezygnacji, trwałej niezdolności do pełnienia obowiązków z powodu choroby, sprzeniewierzenia się złożonemu ślubowaniu lub skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo.<br>Wzmocnienie niezależności prokuratury ma nastąpić także przez wprowadzenie kadencyjności sprawowania kierowniczych funkcji. W ten sposób szefowie prokuratury byliby wolni od pokusy
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego