Typ tekstu: Książka
Autor: Hamrol Adam, Mantura Władysław
Tytuł: Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka
Rok wydania: 2002
Rok powstania: 1998
spełni wymagania jakościowe". Analiza tej definicji pozwala na sformułowanie następujących wniosków:
1) Celem zapewnienia jakości jest wzbudzenie należytego zaufania do dostawcy, w związku z jego zdolnością spełniania wymagań odniesionych do obiektów. Termin "należyte zaufanie" sugeruje dominację subiektywnego przekonania, dlatego bardziej adekwatny jest termin "poziom prawdopodobieństwa" lub "poziom ryzyka". Ponadto bardziej precyzyjne jest wyrażenie "postulowany (optymalny) poziom prawdopodobieństwa, że obiekt spełni wymagania jakościowe", aniżeli - należyte zaufanie.
2) Zapewnienie jakości obejmuje fazę przygotowawczą całości działań, w której zmierza się do osiągnięcia i ocenia zdolność dostawcy (ogólnie - organizacji) do spełnienia wymagań jakościowych w przyszłości - w fazie realizacyjnej. Zatem, samo zapewnianie jakości nie obejmuje całości
spełni wymagania jakościowe". Analiza tej definicji pozwala na sformułowanie następujących wniosków:<br>1) Celem zapewnienia jakości jest wzbudzenie należytego zaufania do dostawcy, w związku z jego zdolnością spełniania wymagań odniesionych do obiektów. Termin "należyte zaufanie" sugeruje dominację subiektywnego przekonania, dlatego bardziej adekwatny jest termin "poziom prawdopodobieństwa" lub "poziom ryzyka". Ponadto bardziej precyzyjne jest wyrażenie "postulowany (optymalny) poziom prawdopodobieństwa, że obiekt spełni wymagania jakościowe", aniżeli - należyte zaufanie.<br>2) Zapewnienie jakości obejmuje fazę przygotowawczą całości działań, w której zmierza się do osiągnięcia i ocenia zdolność dostawcy (ogólnie - organizacji) do spełnienia wymagań jakościowych w przyszłości - w fazie realizacyjnej. Zatem, samo zapewnianie jakości nie obejmuje całości
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego