Typ tekstu: Książka
Autor: Matejuk Piotr
Tytuł: Wojskowe przyrządy optyczne w II Rzeczypospolitej
Rok: 1997
metali i elementów optycznych, a także dużo oprzyrządowania zakupionego w likwidowanej w 1912 r. firmie ŤFOSť"16.
Stanu faktycznego nie udało się ustalić, chociaż za wersją podaną przez Bahraha przemawia to, iż w informatorze "Przemysł i handel Królestwa Polskiego 1913" firma "FOS" już nie została wymieniona. Uzyskane doświadczenie w produkcji precyzyjnych przyrządów optycznych, a przede wszystkim wyszkolenie wysoko kwalifikowanej kadry wpłynęły decydująco na odtworzenie produkcji przyrządów optycznych w Polsce po odzyskaniu niepodległości.

3. WOJSKOWE PRZYRZĄDY OPTYCZNE I ICH GŁÓWNI EUROPEJSCY PRODUCENCI PRZED I W CZASIE I WOJNY ŚWIATOWEJ

Przyrządy optyczne weszły na trwałe do wyposażenia praktycznie wszystkich rodzajów wojsk jeszcze przed
metali i elementów optycznych, a także dużo oprzyrządowania zakupionego w likwidowanej w 1912 r. firmie ŤFOSť"&lt;/&gt;16.<br>Stanu faktycznego nie udało się ustalić, chociaż za wersją podaną przez Bahraha przemawia to, iż w informatorze "Przemysł i handel Królestwa Polskiego 1913" firma "FOS" już nie została wymieniona. Uzyskane doświadczenie w produkcji precyzyjnych przyrządów optycznych, a przede wszystkim wyszkolenie wysoko kwalifikowanej kadry wpłynęły decydująco na odtworzenie produkcji przyrządów optycznych w Polsce po odzyskaniu niepodległości.<br><br>&lt;tit&gt;3. WOJSKOWE PRZYRZĄDY OPTYCZNE I ICH GŁÓWNI EUROPEJSCY PRODUCENCI PRZED I W CZASIE I WOJNY ŚWIATOWEJ&lt;/&gt;<br><br>Przyrządy optyczne weszły na trwałe do wyposażenia praktycznie wszystkich rodzajów wojsk jeszcze przed
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego