Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Wojsk Lądowych
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1998
to należy liczyć się z brakiem możliwości wyznaczenia pozycji lub też jego większym błędem niż to przewidują parametry systemu. Większość odbiorników przelicza współrzędne XYZ na współrzędne geograficzne dla elipsoidy WGS-84 i takiego samego odwzorowania. Topograficzne mapy wojskowe dostępne obecnie w naszych Siłach Zbrojnych są wykonane w odwzorowaniu 1942. Przy precyzyjnym wyznaczaniu pozycji wymaga to dokonania transformacji między układami współrzędnych. Do wyznaczenia pozycji i wysokości (3D) konieczne jest śledzenie co najmniej 4 satelitów. Dla wyznaczenia współrzędnych płaskich (2D) wystarczy - 3. Im więcej satelitów jest śledzonych, tym większa jest pewność, że odbiornik nie wyznaczy błędnie pozycji.
Wielu użytkowników, zwłaszcza cywilnych, stawia sobie
to należy liczyć się z brakiem możliwości wyznaczenia pozycji lub też jego większym błędem niż to przewidują parametry systemu. Większość odbiorników przelicza współrzędne XYZ na współrzędne geograficzne dla elipsoidy WGS-84 i takiego samego odwzorowania. Topograficzne mapy wojskowe dostępne obecnie w naszych Siłach Zbrojnych są wykonane w odwzorowaniu 1942. Przy precyzyjnym wyznaczaniu pozycji wymaga to dokonania transformacji między układami współrzędnych. Do wyznaczenia pozycji i wysokości (3D) konieczne jest śledzenie co najmniej 4 satelitów. Dla wyznaczenia współrzędnych płaskich (2D) wystarczy - 3. Im więcej satelitów jest śledzonych, tym większa jest pewność, że odbiornik nie wyznaczy błędnie pozycji.<br>Wielu użytkowników, zwłaszcza cywilnych, stawia sobie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego