Typ tekstu: Książka
Tytuł: Polscy ekonomiści w świecie
Rok: 2000
jasna, współczesne gospodarki rynkowe są niezwykle złożone i różnorodne. Nie powstały w wyniku świadomych globalnych decyzji, lecz kształtowały się w sposób uwarunkowany historycznie, w czasie długo trwającej ewolucji. Jeśli dostrzec można pewne elementy wspólne dla wszystkich nowoczesnych gospodarek rynkowych - np. system cen określanych w zasadzie przez grę popytu i podaży, procedury prawne chroniące prawo własności i zapewniające respektowanie kontraktów, pewne formy rynku kapitałowego - nie jest jasne, które z tych elementów powinny być uznane za warunki wstępne, umożliwiające rozwój gospodarki, a które pojawiły się dopiero jako wynik owego rozwoju.
Niezwykle wręcz istotne pytanie dotyczy prywatyzacji i restrukturyzacji przedsiębiorstw: czy należy najpierw przeprowadzić
jasna, współczesne gospodarki rynkowe są niezwykle złożone i różnorodne. Nie powstały w wyniku świadomych globalnych decyzji, lecz kształtowały się w sposób uwarunkowany historycznie, w czasie długo trwającej ewolucji. Jeśli dostrzec można pewne elementy wspólne dla wszystkich nowoczesnych gospodarek rynkowych - np. system cen określanych w zasadzie przez grę popytu i podaży, procedury prawne chroniące prawo własności i zapewniające respektowanie kontraktów, pewne formy rynku kapitałowego - nie jest jasne, które z tych elementów powinny być uznane za warunki wstępne, umożliwiające rozwój gospodarki, a które pojawiły się dopiero jako wynik owego rozwoju. <br>Niezwykle wręcz istotne pytanie dotyczy prywatyzacji i restrukturyzacji przedsiębiorstw: czy należy najpierw przeprowadzić
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego