Typ tekstu: Książka
Tytuł: Alkohol a społeczeństwo. Postawy i zachowania Polaków wobec alkoholu i problemów alkoholowych
Rok: 2004
terminów jest i historycznie, i kulturowo zmienny. Niegdyś Mannheim usiłował wprawdzie uzasadnić myśl o tym, że wiedza naukowa jest uprzywilejowaną, bo bezzałożeniową formą wiedzy, ale i ten pogląd nie ostał się relatywistycznym tendencjom współczesnej filozofii nauki, choć wypada ostrzec, że niekoniecznie muszą się one przekładać na proste, jeśli nie zgoła prostackie, konstatacje o tym, że 'byt określa świadomość'.
Wszystkie te uwagi mogą rodzić zrozumiałą irytację tych, którzy w swojej codziennej pracy borykają się z rozmaitymi nieszczęściami powodowanymi przez ekscesywne picie i nie mają najmniejszej ochoty na uświadamianie sobie tego, że zarówno to, co mamy za 'ekscesywne picie', jak i to, co
terminów jest i historycznie, i kulturowo zmienny. Niegdyś Mannheim usiłował wprawdzie uzasadnić myśl o tym, że wiedza naukowa jest uprzywilejowaną, bo bezzałożeniową formą wiedzy, ale i ten pogląd nie ostał się relatywistycznym tendencjom współczesnej filozofii nauki, choć wypada ostrzec, że niekoniecznie muszą się one przekładać na proste, jeśli nie zgoła prostackie, konstatacje o tym, że 'byt określa świadomość'.<br> Wszystkie te uwagi mogą rodzić zrozumiałą irytację tych, którzy w swojej codziennej pracy borykają się z rozmaitymi nieszczęściami powodowanymi przez ekscesywne picie i nie mają najmniejszej ochoty na uświadamianie sobie tego, że zarówno to, co mamy za 'ekscesywne picie', jak i to, co
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego