Typ tekstu: Książka
Autor: Kieniewicz Stefan
Tytuł: Historia Polski 1795-1918
Rok wydania: 1996
Rok powstania: 1968
i łódzkim okręgu włókienniczym (Łódź, Zgierz, Pabianice, Tomaszów). Miała również partia kontakty z Częstochową i Białymstokiem. Hipotetycznie szacować można liczbę jej członków na kilkuset, chociaż zakres jej oddziaływania był szerszy. W początku 1883 r. oberpolicmajster warszawski zarządził poddanie kobiet zatrudnionych w przemyśle, rzemiośle i handlu kontroli sanitarnej, na równi z prostytutkami. Proletariat wydał natychmiast ulotkę wzywającą robotników do przeciwstawienia się temu nikczemnemu zarządzeniu, które poniewierało ludzką godność robotnic. Rozporządzenie policyjne zostało cofnięte, co wzmogło autorytet partii. Nie ma dowodów na to, by kierowała ona wielkim strajkiem żyrardowskim z 1883 r., ale wykorzystała go w swej propagandzie. Partia ogłosiła ponad 20 ulotek
i łódzkim okręgu włókienniczym (Łódź, Zgierz, Pabianice, Tomaszów). Miała również partia kontakty z Częstochową i Białymstokiem. Hipotetycznie szacować można liczbę jej członków na kilkuset, chociaż zakres jej oddziaływania był szerszy. W początku 1883 r. oberpolicmajster warszawski zarządził poddanie kobiet zatrudnionych w przemyśle, rzemiośle i handlu kontroli sanitarnej, na równi z prostytutkami. Proletariat wydał natychmiast ulotkę wzywającą robotników do przeciwstawienia się temu nikczemnemu zarządzeniu, które poniewierało ludzką godność robotnic. Rozporządzenie policyjne zostało cofnięte, co wzmogło autorytet partii. Nie ma dowodów na to, by kierowała ona wielkim strajkiem żyrardowskim z 1883 r., ale wykorzystała go w swej propagandzie. Partia ogłosiła ponad 20 ulotek
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego