Typ tekstu: Książka
Autor: Stanisław Dąbek
Tytuł: Twórczość mszalna kompozytorów polskich XX wieku
Rok: 1996
mszy; czyli ich ekwiwalencja z porządku wewnętrznego, występującego w ramach Sekwencji, została przeniesiona muzycznie do porządku nadrzędnego, istniejącego w ramach głównych, liturgicznych części kompozycji. W takiej koncepcji formy cyklu kompozytorzy ci nawiązują niewątpliwie do klasycznych (Mozart) i późniejszych (Berlioz, Verdi) kantatowych rozczłonkowań mszy żałobnej.
Maliszewski, Wallek-Walewski i Machl postępują przeciwnie. Niektóre części nadrzędne cyklu mszalnego: Kyrie (u wymienionych kompozytorów, a także u Palestra) oraz Communio (u Maliszewskiego i Wallek-Walewskiego) tracą swoją ekwiwalencję w porządku nadrzędnym kompozycji, stając się strukturami ekwiwalentnymi w ramach określonej części; Kyrie staje się ogniwem I części (wraz z Introitem. Palester nie wyodrębnia tej części w
mszy; czyli ich ekwiwalencja z porządku wewnętrznego, występującego w ramach Sekwencji, została przeniesiona muzycznie do porządku nadrzędnego, istniejącego w ramach głównych, liturgicznych części kompozycji. W takiej koncepcji formy cyklu kompozytorzy ci nawiązują niewątpliwie do klasycznych (Mozart) i późniejszych (Berlioz, Verdi) kantatowych rozczłonkowań mszy żałobnej.<br>Maliszewski, Wallek-Walewski i Machl postępują przeciwnie. Niektóre części nadrzędne cyklu mszalnego: Kyrie (u wymienionych kompozytorów, a także u Palestra) oraz Communio (u Maliszewskiego i Wallek-Walewskiego) tracą swoją ekwiwalencję w porządku nadrzędnym kompozycji, stając się strukturami ekwiwalentnymi w ramach określonej części; &lt;name type="tit"&gt;Kyrie&lt;/&gt; staje się ogniwem I części (wraz z Introitem. Palester nie wyodrębnia tej części w
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego