Typ tekstu: Książka
Autor: Pastusiak Longin
Tytuł: Prezydenci Stanów Zjednoczonych Ameryki
Rok: 1999
stanu Karolina Południowa, przewidywał: 1 - dwuizbowy Kongres. Izba pierwsza miała być wybierana przez ludność, druga przez pierwszą. Kongres ma prawo aprobować lub zakładać weto wobec ustaw stanowych; 2 - Kongres wybiera prezydenta na siedem lat; 3 - ogólnokrajowy sąd apelacyjny.
Plan New Jersey został przedstawiony 15 czerwca przez Williama Petersona, który był przeciwnikiem planu Wirginii. Zakładał on: 1 - rewizję Artykułów Konfederacji, tworzenie nowych struktur; 2 - jednoizbowy parlament o poszerzonych kompetencjach, zwłaszcza w dziedzinie regulacji działalności handlowej; 3 - władza wykonawcza wybieralna przez Kongres; 4 - Sąd Najwyższy, w skład którego wchodzą sędziowie mianowani przez władzę wykonawczą.
Spory dotyczące wymienionych propozycji były tak burzliwe, że w
stanu Karolina Południowa, przewidywał: 1 - dwuizbowy Kongres. Izba pierwsza miała być wybierana przez ludność, druga przez pierwszą. Kongres ma prawo aprobować lub zakładać weto wobec ustaw stanowych; 2 - Kongres wybiera prezydenta na siedem lat; 3 - ogólnokrajowy sąd apelacyjny.<br>Plan New Jersey został przedstawiony 15 czerwca przez Williama Petersona, który był przeciwnikiem planu Wirginii. Zakładał on: 1 - rewizję Artykułów Konfederacji, tworzenie nowych struktur; 2 - jednoizbowy parlament o poszerzonych kompetencjach, zwłaszcza w dziedzinie regulacji działalności handlowej; 3 - władza wykonawcza wybieralna przez Kongres; 4 - Sąd Najwyższy, w skład którego wchodzą sędziowie mianowani przez władzę wykonawczą.<br>Spory dotyczące wymienionych propozycji były tak burzliwe, że w
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego