Typ tekstu: Książka
Tytuł: Alkohol a społeczeństwo. Postawy i zachowania Polaków wobec alkoholu i problemów alkoholowych
Rok: 2004
alkoholem była jeszcze większa. Za specjalnym traktowaniem alkoholu opowiedziało się wówczas 78,2%, przeciwnego zdania było 12,8%, a 9% nie miało zdania. Oznacza to, że w ciągu ostatnich dziesięciu lat odsetek zwolenników poddania dystrybucji alkoholu specjalnym rygorom kontroli ze strony państwa zmalał o blisko 1/3, podczas gdy odsetek przeciwników takiego rozwiązania wzrósł ponad dwukrotnie.
Zestawienie wyników z lat 1992, 1998 i 2002 pokazuje skalę potrzeb w zakresie edukacji publicznej. Stosunek do idei specjalnej kontroli nad rynkiem napojów alkoholowych jest zróżnicowany ze względu na szereg cech. Dane na ten temat zawiera tabela 40.Zwolenników objęcia dystrybucji napojów alkoholowych specjalną kontrolą
alkoholem była jeszcze większa. Za specjalnym traktowaniem alkoholu opowiedziało się wówczas 78,2%, przeciwnego zdania było 12,8%, a 9% nie miało zdania. Oznacza to, że w ciągu ostatnich dziesięciu lat odsetek zwolenników poddania dystrybucji alkoholu specjalnym rygorom kontroli ze strony państwa zmalał o blisko 1/3, podczas gdy odsetek przeciwników takiego rozwiązania wzrósł ponad dwukrotnie. <br> Zestawienie wyników z lat 1992, 1998 i 2002 pokazuje skalę potrzeb w zakresie edukacji publicznej. Stosunek do idei specjalnej kontroli nad rynkiem napojów alkoholowych jest zróżnicowany ze względu na szereg cech. Dane na ten temat zawiera tabela 40. <br><br>&lt;gap reason="tab"&gt;<br><br> Zwolenników objęcia dystrybucji napojów alkoholowych specjalną kontrolą
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego