Typ tekstu: Książka
Tytuł: Alkohol a społeczeństwo. Postawy i zachowania Polaków wobec alkoholu i problemów alkoholowych
Rok: 2004
Za specjalną kontrolą opowiadają się przede wszystkim osoby w wieku 65 lat i więcej. Najmniejszy odsetek takich osób pojawia się w kategorii wiekowej 50-64 lata. Istotne zróżnicowania wiąże się też ze stanem cywilnym badanych. Zwolenników specjalnej kontroli spotykamy najczęściej wśród wdów i wdowców, najmniej jest też w tej kategorii przeciwników takiego rozwiązania.
Postawa liberalna wchodzi w zależność z wielkością zamieszkiwanej miejscowości. Najczęściej liberalne nastawienie spotykamy wśród mieszkańców wsi. Przeciwnicy liberalnego podejścia pojawiają się najczęściej wśród mieszkańców miast liczących 50-200 tys. mieszkańców.
Odsetki zwolenników ściślejszej kontroli nad podażą alkoholu spadają wraz ze wzrostem wykształcenia. Inaczej zmienia się odsetek osób nastawionych
Za specjalną kontrolą opowiadają się przede wszystkim osoby w wieku 65 lat i więcej. Najmniejszy odsetek takich osób pojawia się w kategorii wiekowej 50-64 lata. Istotne zróżnicowania wiąże się też ze stanem cywilnym badanych. Zwolenników specjalnej kontroli spotykamy najczęściej wśród wdów i wdowców, najmniej jest też w tej kategorii przeciwników takiego rozwiązania. <br> Postawa liberalna wchodzi w zależność z wielkością zamieszkiwanej miejscowości. Najczęściej liberalne nastawienie spotykamy wśród mieszkańców wsi. Przeciwnicy liberalnego podejścia pojawiają się najczęściej wśród mieszkańców miast liczących 50-200 tys. mieszkańców. <br>Odsetki zwolenników ściślejszej kontroli nad podażą alkoholu spadają wraz ze wzrostem wykształcenia. Inaczej zmienia się odsetek osób nastawionych
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego