Typ tekstu: Książka
Autor: Szaniawski Klemens
Tytuł: O nauce, rozumowaniu i wartościach
Rok: 1994
ukształtować warunki społeczne po temu, by "uczciwość była polityką najlepszą"?
Oczywiście żaden ze wspomnianych wyżej modeli nie rości sobie pretensji do rozwiązania najtrudniejszego problemu wpływania na jednostkę za pomocą odpowiedniej struktury społecznej. Rozważane gry mają bardzo wąski zakres zastosowań. Ponadto opierają się one na przesłance racjonalności rozumianej jako spójny egoizm (przynajmniej wtedy, gdy wypłaty są interpretowane jako pieniądze lub ich ekwiwalenty; jeśli są użytecznościami, pojawia się problem pomiaru). Kwestia, czy ta przesłanka jest przez rzeczywiste zachowania aproksymowana, pozostaje otwarta w przypadku każdego poszczególnego zastosowania modelu. Mimo to, takie właśnie modele są laboratoryjnymi przypadkami budowy efektywnej struktury społecznej, co czyni je interesującymi
ukształtować warunki społeczne po temu, by "uczciwość była polityką najlepszą"?<br> Oczywiście żaden ze wspomnianych wyżej modeli nie rości sobie pretensji do rozwiązania najtrudniejszego problemu wpływania na jednostkę za pomocą odpowiedniej struktury społecznej. Rozważane gry mają bardzo wąski zakres zastosowań. Ponadto opierają się one na przesłance racjonalności rozumianej jako spójny egoizm (przynajmniej wtedy, gdy wypłaty są interpretowane jako pieniądze lub ich ekwiwalenty; jeśli są użytecznościami, pojawia się problem pomiaru). Kwestia, czy ta przesłanka jest przez rzeczywiste zachowania aproksymowana, pozostaje otwarta w przypadku każdego poszczególnego zastosowania modelu. Mimo to, takie właśnie modele są laboratoryjnymi przypadkami budowy efektywnej struktury społecznej, co czyni je interesującymi
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego