Typ tekstu: Książka
Autor: Szymański Wojciech
Tytuł: Chemia jądrowa. Zarys problematyki przemian jądrowych
Rok: 1996
zjawiskach leżących u podstaw absorpcji promieniowania: jonizacji i wzbudzeniu.

5.1. Pochłanianie promieniowania jonizującego i neutronów

Wszelkie promieniowanie jądrowe można wykryć tylko dzięki jego działaniu na materię. Jeżeli to działanie jest nikłe, jak w przypadku neutrina, to wykrycie go jest bardzo trudne. Na tej zasadzie (oddziaływania na materię) pracują wszystkie przyrządy służące do pomiarów promieniowania. Te zaś z kolei stanowią główne źródło informacji o przemianach jądrowych. Tak więc mechanizmy oddziaływania promieniowania z materią stanowią podstawy naszej wiedzy o strukturze materii.
Cząstki elementarne o masie spoczynkowej większej od 0 i ich trwałe zespoły, jak cząstki i cięższe jony oraz fotony promieniowania elektromagnetycznego
zjawiskach leżących u podstaw absorpcji promieniowania: jonizacji i wzbudzeniu.<br><br>&lt;tit&gt;5.1. Pochłanianie promieniowania jonizującego i neutronów&lt;/&gt;<br><br> Wszelkie promieniowanie jądrowe można wykryć tylko dzięki jego działaniu na materię. Jeżeli to działanie jest nikłe, jak w przypadku neutrina, to wykrycie go jest bardzo trudne. Na tej zasadzie (oddziaływania na materię) pracują wszystkie przyrządy służące do pomiarów promieniowania. Te zaś z kolei stanowią główne źródło informacji o przemianach jądrowych. Tak więc mechanizmy oddziaływania promieniowania z materią stanowią podstawy naszej wiedzy o strukturze materii.<br> Cząstki elementarne o masie spoczynkowej większej od 0 i ich trwałe zespoły, jak cząstki i cięższe jony oraz fotony promieniowania elektromagnetycznego
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego