Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Biblioteczny
Nr: 2
Miejsce wydania: Wrocław
Rok: 1981
kumulacje prezentujące dorobek piśmienniczy uczelni. Prowadzą również dokumentację służbowych wyjazdów zagranicznych.
W wielu uczelniach oddziały informacji naukowej są ośrodkami kierującymi działalnością dydaktyczną biblioteki głównej [4,11]. Tu powstały programy przysposobienia bibliotecznego i szkolenia w zakresie informacji naukowej. Kadra z oddziału informacji z reguły stanowi najaktywniejszy zespół nauczający. Wszystkie uczelnie prowadzą przysposobienie biblioteczne studentów I roku, 8 politechnik - szkolenie w zakresie informacji naukowej. Szkolenie to jest nieobligatoryjne i odbywa się w wymiarach od 2 do 8 godzin (jednorazowo). Słuchaczami są przeważnie dyplomanci w okresie przygotowania pracy magisterskiej, doktoranci, młodzi pracownicy naukowi. Pracownicy oddziałów informacji naukowej oprowadzają wycieczki, a także poświęcają znaczną część
kumulacje prezentujące dorobek piśmienniczy uczelni. Prowadzą również dokumentację służbowych wyjazdów zagranicznych.<br>W wielu uczelniach oddziały informacji naukowej są ośrodkami kierującymi działalnością dydaktyczną biblioteki głównej [4,11]. Tu powstały programy przysposobienia bibliotecznego i szkolenia w zakresie informacji naukowej. Kadra z oddziału informacji z reguły stanowi najaktywniejszy zespół nauczający. Wszystkie uczelnie prowadzą przysposobienie biblioteczne studentów I roku, 8 politechnik - szkolenie w zakresie informacji naukowej. Szkolenie to jest nieobligatoryjne i odbywa się w wymiarach od 2 do 8 godzin (jednorazowo). Słuchaczami są przeważnie dyplomanci w okresie przygotowania pracy magisterskiej, doktoranci, młodzi pracownicy naukowi. Pracownicy oddziałów informacji naukowej oprowadzają wycieczki, a także poświęcają znaczną część
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego