Typ tekstu: Książka
Autor: Kozłowski Stefan
Tytuł: Ekorozwój - wyzwanie XXI wieku
Rok: 2000
Planowania, zgodnie z dezyderatem nr 5 Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z roku 1994.Dezyderat nr 5
Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

"Komisja przedstawiając Prezydium Sejmu projekt deklaracji w sprawie obszaru Zielone Płuca Polski (który został przyjęty przez Sejm w dniu 16 września 1994 r.)

1. Najpilniejszym zadaniem, od którego zależy powodzenie pełnej realizacji zasad ekorozwoju na obszarze funkcjonalnym Zielone Płuca Polski jest opracowanie i przyjęcie programu realizacyjnego ekorozwoju obszaru ZPP (zwanego dalej Programem ZPP) z uwzględnieniem dotychczasowych materiałów programowych koncepcji ZPP, a w szczególności:
a) Założeń polityki regionalnej obszaru funkcjonalnego ZPP
b) Strategii przestrzennego
Planowania, zgodnie z dezyderatem nr 5 Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z roku 1994.<br><br>&lt;gap&gt;<br><br>&lt;tit&gt;Dezyderat nr 5<br>Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa&lt;/&gt;<br><br>&lt;q&gt;"Komisja przedstawiając Prezydium Sejmu projekt deklaracji w sprawie obszaru Zielone Płuca Polski (który został przyjęty przez Sejm w dniu 16 września 1994 r.) &lt;gap&gt;<br><br>1. Najpilniejszym zadaniem, od którego zależy powodzenie pełnej realizacji zasad ekorozwoju na obszarze funkcjonalnym Zielone Płuca Polski jest opracowanie i przyjęcie programu realizacyjnego ekorozwoju obszaru ZPP (zwanego dalej &lt;hi&gt;Programem ZPP&lt;/&gt;) z uwzględnieniem dotychczasowych materiałów programowych koncepcji ZPP, a w szczególności:<br>a) &lt;hi&gt;Założeń polityki regionalnej obszaru funkcjonalnego ZPP&lt;/&gt;<br>b) &lt;hi&gt;Strategii przestrzennego
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego