Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Mathesis Polska
Nr: 3-4
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1930
konkursu czytelnicy znajdą w wymienionym tomie wydawnictwa. Prace powinny być podpisane "godłem", a opatrzona tem samem godłem i zapieczętowana koperta, ma zawierać nazwisko autora.Nagroda wynosi 1000 złotych - nie licząc honorarjum za wydrukowanie pracy w "Fizyce i Chemji w Szkole".
Termin nadsyłania prac został przeniesiony z d. 1 listopada 1929 r. na d. 1 września 1930 r.
Prace należy nadsyłać do Redakcji "Fizyki i Chemji w Szkole" (Warszawa, Chłodna m. 10, W. Werner).

Kollokwium matematyczne w Edynburgu. Pod egidą Towarzystwa Matematycznego w Edynburgu odbędzie się na Uniwersytecie w St. Andrews w dn. 19-30 lipca b. r. kollokwium matematyczne, w którem
konkursu czytelnicy znajdą w wymienionym tomie wydawnictwa. Prace powinny być podpisane "godłem", a opatrzona tem samem godłem i zapieczętowana koperta, ma zawierać nazwisko autora.<br><br>&lt;page nr=73&gt;<br><br>Nagroda wynosi 1000 złotych - nie licząc honorarjum za wydrukowanie pracy w "Fizyce i Chemji w Szkole".<br>Termin nadsyłania prac został przeniesiony z d. 1 listopada 1929 r. na d. 1 września 1930 r.<br>Prace należy nadsyłać do Redakcji "Fizyki i Chemji w Szkole" (Warszawa, Chłodna m. 10, W. Werner).<br><br>&lt;tit&gt;Kollokwium matematyczne w Edynburgu.&lt;/&gt; Pod egidą Towarzystwa Matematycznego w Edynburgu odbędzie się na Uniwersytecie w St. Andrews w dn. 19-30 lipca b. r. kollokwium matematyczne, w którem
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego