Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Wojsk Lądowych
Nr: 4 (34)
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1962
także okręgowych. Z przyjemnością - ze względu na dobro sprawy ruchu racjonalizatorskiego widzielibyśmy na łamach PWL wypowiedzi wymienionych wyżej jednostek dotyczące postawionych zarzutów.
Niezależnie od powyższych uwag w ostatnich latach ruch racjonalizatorski w służbie samochodowej ma wyraźne tendencje wzrostu. W odpowiednim zarządzeniu szefa służby samochodowej MON czytamy m.in. "...Organizowanie konkursów racjonalizatorskich w bardzo poważnym stopniu przyczynia się do umasowienia ruchu wynalazczego w służbie.
Na tym odcinku konkurs racjonalizatorski w 1961 r. wypełnił swoje zadanie i przyczynił się do dalszej aktywizacji ruchu racjonalizatorskiego..."
Z zestawienia projektów racjonalizatorskich wynika, że spośród 18 zgłoszonych w roku 1960 projektów CKWiR przyjęła 10, natomiast w roku
także okręgowych. &lt;page nr=176&gt; Z przyjemnością - ze względu na dobro sprawy ruchu racjonalizatorskiego widzielibyśmy na łamach PWL wypowiedzi wymienionych wyżej jednostek dotyczące postawionych zarzutów.<br>Niezależnie od powyższych uwag w ostatnich latach ruch racjonalizatorski w służbie samochodowej ma wyraźne tendencje wzrostu. W odpowiednim zarządzeniu szefa służby samochodowej MON czytamy m.in. "...Organizowanie konkursów racjonalizatorskich w bardzo poważnym stopniu przyczynia się do umasowienia ruchu wynalazczego w służbie.<br>Na tym odcinku konkurs racjonalizatorski w 1961 r. wypełnił swoje zadanie i przyczynił się do dalszej aktywizacji ruchu racjonalizatorskiego..."<br>Z zestawienia projektów racjonalizatorskich wynika, że spośród 18 zgłoszonych w roku 1960 projektów CKWiR przyjęła 10, natomiast w roku
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego